Zebranie Wiejskie 22.03.2017 Zapraszamy

ZAWIADOMIENIE

SOŁTYS ORAZ RADA SOŁECKA SOŁECTWA CELESTYNÓW ZAWIADAMIAJĄ:

W dniu 22.03.2017 (środa) o godzinie 18.00 w łączniku Hali Sportowej w Celestynowie odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców Celestynowa.

Porządek zebrania:

  1. Podsumowanie rocznej działalności sołectwa za rok 2016.
  2. Plany inwestycyjne na terenie Celestynowa w 2017r.

Funkcjonowanie Szkół w Celestynowie po wprowadzeniu reformy oświaty – przedstawi Wójt Gminy Witold Kwiatkowski.

  1. Kwestie melioracji i odwodnienia Celestynowa.
  2. Sprawy różne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców !

Przewodnicząca rady sołeckiej – Malwina Klejn

Sołtys – Tomasz Wyglądała