Sprzęt zakupiony z funduszu sołeckiego 2016

Zgodnie z informacją podawaną już przez sołtysa Tomasza Wyglądałę podczas ostatniego zebrania wiejskiego informujemy, że większość zakupów zaplanowanych dla poszczególnych instytucji w tegorocznym funduszu sołeckim została już zrealizowana. Są to: piłki do mini siatkówki dla uczniów Szkoły Podstawowej w kwocie 2500 zł, namiot dla ZHP Hufiec Celestynów w kwocie 1.849,92 zł, laptop dla Zespołu Szkół w kwocie 1989 zł, aparat do dwukanałowej elektroterapii i biostymulacji laserowej dla pacjentów SP ZOZ w Celestynowie w kwocie 3149,36 zł. W trakcie realizacji obecnie jest zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Celestynów.