Podział funduszu sołeckiego na rok 2018

Zebranie wiejskie w dniu 14.09.2017 dokonało podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2018. Łączna kwota przypadająca na nasze Sołectwo to 33424,00 zł.

Podział wygląda następująco: