Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Celestynowie – inwestycja z funduszu sołeckiego Sołectwa Celestynów

Cieszymy się, że trwają prace przy Szkole Podstawowej im. „Batalionu Zośka” w Celestynowie przy  budowie nowych boisk. Jest to inwestycja, na którą przeznaczamy środki z naszego funduszu sołeckiego. Jeśli pogoda pozwoli to już wkrótce powstaną dwa nowe boiska wraz z okalającymi je nowymi chodnikami i małą infrastrukturą. Jedno boiska służyć ma do gry w siatkówkę plażową natomiast drugie ma być ogólnofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, które ma posiadać również funkcję placu apelowego podczas letnich uroczystości szkolnych. Warto podkreślić, że cała inwestycja ma kilka źródeł finansowania. Oprócz środków z naszego funduszu sołeckiego w kwocie prawie 6000 zł i środków bezpośrednio z budżetu gminy, są jeszcze angażowane środki z rady rodziców Szkoły Podstawowej oraz z zewnętrznej dotacji.