Decyzje podatkowe 2018!

Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku w lutym będą roznoszone decyzje podatkowe. Część z nich dostarczy państwu Sołtys Tomasz Wyglądała a część urzędnicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Celestynów.  Decyzje analogicznie do roku ubiegłego będą zakopertowane. Konieczne będzie podpisanie potwierdzenia odbioru decyzji. W przypadku odbioru w czyimś imieniu należy dodatkowo wpisać pokrewieństwo. Jeśli ktoś nie odbierze decyzji to taka korespondencja wróci do Urzędu Gminy i zostanie wysłana przesyłką pocztową.Pierwsze decyzje dostarczane będą po 10.02.2018.