Uwaga! Konsultacje społeczne w sprawie budowy tunelu/wiaduktu. Zachęcamy do wypełniania ankiety !!!

Szanowni mieszkańcy,

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych , których celem jest zasięgnięcie opinii mieszkańców w przedmiocie konieczności wybudowania i lokalizacji bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w Celestynowie.  Konsultacje zostały ogłoszone przez Wójta Gminy Celestynów Zarządzeniem Nr 42/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku. Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy sołectwa Celestynów. Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od 01.03.2018 r. do 14.03.2018 roku i odbędą się w formie anonimowej ankiety.

Formularz ankiety dostarczony zostanie do skrzynek pocztowych mieszkańców miejscowości Celestynów, oraz dostępny będzie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie. Jeden mieszkaniec może złożyć jedną Ankietę.Wypełnione formularze ankiety należy składać osobiście lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie, w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie od dnia 01.03.2018 r. do dnia 14.03.2018 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu, oraz w soboty 3 i 10.03.2018r. w godz. 10.00-12.00.

Podsumowanie ankiet i dodatkowe informacje w tej sprawie, są planowane do przekazania na najbliższym zebraniu wiejskim w sołectwie Celestynów w dniu 15.03.2018r. Załączamy wzór ankiety wraz z poglądową mapką, które są załącznikiem do Zarządzenia Wójta. Zalacznik do Zarzadzenia Nr 42_2018