ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA CELESTYNÓW 15.03.2018

SOŁTYS ORAZ RADA SOŁECKA SOŁECTWA CELESTYNÓW ZAWIADAMIAJĄ:

W dniu 15.03.2018 (czwartek) o godzinie 18.00 w łączniku Hali Sportowej w Celestynowie odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców Celestynowa.

Porządek zebrania:

  1. Sprawozdanie z rocznej działalności sołectwa za rok 2017.
  2. Plany inwestycyjne na terenie Celestynowa w 2018r. – Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski
  3. Plan bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej w Celestynowie.
  4. Sprawy różne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców !

 

Przewodnicząca rady sołeckiej – Malwina Klejn

Sołtys – Tomasz Wyglądała