Odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci w Celestynowie – 27.04.2017

W dniu 27.04.2017 w sołectwie Celestynów odbierane będą odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci. Zasady odbioru są takie same jak w przypadku odpadów segregowanych.Meble i inne odpady wielkogabarytowe i elektroodpady należy wystawić przed posesję w tym dniu.